Antarctic - GN2/1

1 Tür rechts umbandbar

Antarctic - GN2/1

2 Türen

Antarctic - GN2/1

1 Tür links umbandbar

Arctic - GN2/1

1 Tür rechts umbandbar

Arctic - GN2/1

2 Türen

Arctic - GN2/1

1 Tür links umbandbar

Arctic Full Hygiene - GN2/1

1 Tür rechts umbandbar

Arctic Full Hygiene - GN2/1

1 Tür links umbandbar

Antarctic - GN2/1

1 Glastür rechts umbandbar

Antarctic - GN2/1

1 Glastür links umbandbar

Arctic - GN2/1

1 Glastür links umbandbar

Arctic - GN2/1

1 Glastür rechts umbandbar

Arctic - GN2/1

2 links halbe Türen, 2 Temperaturen

Arctic - GN2/1

2 halbe Türen rechts, 2 Temperaturen